Jak ten život dává, čeho se mu dostává
Autor: David Zonyga
Cena: od 49Kč
Vybrat částku

  Pohádková sbírka vytvořená v rámci série Pohádky Nový Věk, jejíž vize je evoluce pohádkového žánru pro nové tisíciletí. Díky své originalitě a moudrosti si nachází čtenáře mezi příslušníky všech generací.

  Šest originálních pohádek tvořících tuto sbírku spojuje apel prozrazený už v samotném názvu – v životě sklízíme to, co v něm vytrvale zasazujeme našimi činy, myšlenkami, postoji a rozhodnutími. Aby bylo toto poselství patřičně vyobrazené, čekají hlavní hrdiny těžké zkoušky a následky své nevědomosti ponesou v plném rozsahu.

  Jinak má každý ze šesti příběhů svoje vlastní směřování a každý z nich se točí okolo jednoho velkého lidského omylu – pesimismu, pasivity, mamonu, arogance, xenofobie a neúcty k přírodě. Zasazeny jsou do tradičního pohádkového prostředí vodníků, čertů a princezen.

Počet stran: 117

Velikost stránky: 8,27 x 11,69´´

Rok vydání: 2014

ISBN 978-80-88080-06-0 (pdf)

Online publikace ( formáty pdf,ePub, MOBI)

Čerstvé novinky

Pin It